Lagere school

EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR

Kei-Cool – Gesteenten en mineralen in de kijker
Niet-begeleide workshop
Samen met Haliet én met hun eigen verzamelkoffer in de hand gaan de kinderen op stenenjacht doorheen de tentoonstelling. Aan de hand van 10 opdrachten ontdekken ze dat er stenen bestaan in verschillende vormen, maten, gewichten en kleuren. Ook de toepassingen van stenen komen aan bod (in gebouwen, juwelen, …). Bij elke geslaagde opdracht kunnen de kinderen een sticker met een steen erop in hun koffertje kleven. Na afloop kunnen ze hun gevulde koffertje meenemen naar huis en dit inkleuren en uitknippen.

Vogels hoe herken je ze?
Vogels herken je o.a. aan hun snavel en verenkleed. De kinderen leren een aantal vogels herkennen door te zoeken en te kijken naar de opgezette vogels in de diorama's.

Vogels in de winter
Niet alle vogels trekken in de winter weg naar warme streken. Enkele standvogels zoals mus, merel, mees,... komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de kleur van de veren (mannetje - vrouwtje), de snavel en het soort voedsel. Hoe kunnen we die vogels helpen in de winter? Wat leggen we op de voederplank en hoe wordt een vetbol gemaakt?

Dino's
De kinderen maken kennis met de iguanodon. Zij vertellen wat zijn kenmerken zijn: schubben, aantal poten, vergelijking voor- en achterpoten, relatie tanden en soort voedsel,... De kinderen stappen zoals een iguanodon (op 2 en 4 poten) en gaan op zoek naar andere dino's in de zaal.
 
Voorhistorische dieren
In Zapland maken de kinderen kennis met voorhistorische reptielen zoals de iguanodon, de maashagedis en de pteranodon. Dan trekken ze naar de zaal van de voorhistorische zoogdieren met overblijfselen van een holenbeer, mammoet en reuzenhert.
 
De eerste mensen
In de zaal van de eerste mensen ontdekken de kinderen aan de hand van muurschilderingen, schedels en werktuigen verschillen met de huidige mens.
 
Insecten
De kinderen ontdekken dat insecten sterk van uitzicht kunnen verschillen. Ze hebben 6 poten, meestal 4 vleugels en leggen eitjes. Hieruit komt een rups of een mini-insectje.
 
De zee
Op het schip kijken de kinderen naar een powerpoint. Zo ontdekken ze welke dieren in de Noordzee leven. Doe-activiteiten in de zaal maken de les dynamisch.
 
Het menselijk lichaam
Waarover en hoeveel er verteld wordt hangt af van de groep. Het skelet, het hart en de longen komen zeker aan bod.
 
Zapland
We zappen tussen de verschillende diergroepen. Reptielen hebben schubben, maar vlinders ook. De leukste weetjes en verhalen van Zapland kom je in deze rondleiding te weten.
 
'k Zag 2 beren...
Thema's als hygiëne, voelen en gevoelens, verschil tussen man en vrouw, waar groeit de baby... komen aan bod.
 
Filosoferen
Het filosoferen gebeurt in een tentoonstellingsruimte van het museum. Er wordt een link gelegd tussen het onderwerp van de zaal en datgene waarover gefilosofeerd wordt.

DERDE EN VIERDE LEERJAAR

Stem workshop: Bouw je eigen vliegtuig NIEUW!
De klas vliegt mee naar ons atelier waar de leerlingen met allerlei soorten papier en materiaal onderzoeken hoe ze een vliegtuigje ze ver en zo lang mogelijk kunnen laten vliegen. De kinderen experimenteren, meten, wegen, plooien en scheuren.  De vliegertjes gaan daarna mee naar huis. Tijdens deze workshop staat onderzoekend leren centraal.

Duur: 1u30 - Maximum aantal deelnemers: 20
Prijs: 1,5 euro per kind (+ €1 inkom voor niet-Gentse scholen)
Begeleid door een Kina lesgever
Inschrijven kan door te mailen naar: ilse.koolbrant@stad.gent
Lees het draaiboek van deze activiteit
Benieuwd hoe de workshop verloopt? Bekijk de fotoreportage

Het vogelpaleis NIEUW!
Nadat de kinderen de vogelcollectie hebben ontdekt, mogen ze aan de slag in het atelier om een affiche te ontwerpen van een fantasievogel. Knecht Kina neemt de klas mee naar het Vogelpaleis waar de leerlingen duiken in een wereld vol fantasie.
Bestaan Tamtam vogels die Toktokthee drinken of kunnen Pelikananen hangen aan bananen?
 
In de verduisterde Kina grot spreken vraagjes en gekke woordjes de verbeelding van de kinderen aan om hun vogel een uniek karakter te geven. Op het einde van de activiteit mag iedereen de affiche met de gepersonaliseerde vogel meenemen naar huis.
 
Duur: 1u30 - Maximum aantal deelnemers: 20
Inschrijven kan door te mailen naar: ilse.koolbrant@stad.gent
Lees het draaiboek van deze activiteit

Kei-Cool – Gesteenten en mineralen in de kijker 
Niet-begeleid
Vanuit een lift vertrekken de leerlingen op hun tocht als geoloog. In de lift ontdekken ze hoe de aarde is opgebouwd. In het daaropvolgende gedeelte waar gesteenten centraal staan, steken de leerlingen heel wat op over vulkanen, aardbevingen, de toepassing van gesteenten in bouwwerken,… Vervolgens geven de mineralen hun geheimen prijs. Met doe-activiteiten worden de verschillende eigenschappen bestudeerd (vorm, kleur, hardheid, magnetisme of breukvlakken). In de schatkamer wachten de edelstenen en ook de fluorescerende mineralen zijn het ontdekken waard!

Vogels, hoe herken je ze?
Vogels herken je aan hun snavel, verenkleed, ogen en poten. De kinderen leren een aantal vogels kennen door te zoeken en te kijken naar de vogels in de diorama's.

Vogels in de winter
Niet alle vogels trekken in de winter weg naar warme streken. Enkele standvogels zoals mus, merel, mees,... komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de kleur van de veren (mannetje - vrouwtje), de snavel en het soort voedsel. Hoe kunnen we die vogels helpen in de winter, wat leggen we op de voederplank en hoe wordt een vetbol gemaakt.

Roofvogels
Proefjes vormen het uitgangspunt om de kinderen de kenmerken van een roofvogel te laten ontdekken.

Over dino's
Niet alle voorhistorische reptielen zijn dinosauriërs. Aan de hand van de kenmerken van een dino gaan de kinderen op zoek naar deze dieren.

De zee
Er wordt een powerpoint gebruikt om kinderen een aantal gewervelde en ongewervelde dieren uit de zee te leren kennen. Ook de collectie wordt er bij betrokken.

Zapland
Deze tentoonstelling omvat 3 thema's: dino's, de Noordzee en insecten. Eerst gaan de kinderen op ontdekking in deze interactieve tentoonstelling. Nadien volgt er een korte bespreking.

'k Zag 2 beren...
Wat is verliefd zijn en wat zijn de verschillen tussen man en vrouw. Hoe worden baby's gemaakt? Ook weerbaarheid komt aan bod.

Filosoferen
Het filosoferen gebeurt in een tentoonstellingsruimte van het museum. Er wordt een link gelegd tussen het onderwerp van de zaal en datgene waarover gefilosofeerd wordt.

VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR

Stem workshop: Bouw je eigen vliegtuig NIEUW!
Opgelet! enkel voor het 5e leerjaar
De klas vliegt mee naar ons atelier waar de leerlingen met allerlei soorten papier en materiaal onderzoeken hoe ze een vliegtuigje ze ver en zo lang mogelijk kunnen laten vliegen. De kinderen experimenteren, meten, wegen, plooien en scheuren.  De vliegertjes gaan daarna mee naar huis. Tijdens deze workshop staat onderzoekend leren centraal.

Duur: 1u30 - Maximum aantal deelnemers: 20
Prijs: 1,5 euro per kind (+ €1 inkom voor niet-Gentse scholen)
Begeleid door een Kina lesgever
Inschrijven kan door te mailen naar: ilse.koolbrant@stad.gent
Lees het draaiboek van deze activiteit
Benieuwd hoe de workshop verloopt? Bekijk de fotoreportage

Het vogelpaleis NIEUW!
Opgelet! enkel voor het 5e leerjaar
Nadat de kinderen de vogelcollectie hebben ontdekt, mogen ze aan de slag in het atelier om een affiche te ontwerpen van een fantasievogel. Knecht Kina neemt de klas mee naar het Vogelpaleis waar de leerlingen duiken in een wereld vol fantasie.
Bestaan Tamtam vogels die Toktokthee drinken of kunnen Pelikananen hangen aan bananen?
 
In de verduisterde Kina grot spreken vraagjes en gekke woordjes de verbeelding van de kinderen aan om hun vogel een uniek karakter te geven. Op het einde van de activiteit mag iedereen de affiche met de gepersonaliseerde vogel meenemen naar huis.
 
Duur: 1u30 - Maximum aantal deelnemers: 20 
Inschrijven kan door te mailen naar: ilse.koolbrant@stad.gent
Lees het draaiboek voor deze activiteit

Kei-Cool – Gesteenten en mineralen in de kijker
Niet-begeleide workshop
De leerlingen treden in de voetsporen van een echte geoloog. In een lift dalen ze af naar de kern van de aarde waarbij uitgelegd wordt hoe onze aarde is opgebouwd. In wat volgt komen vulkanen, aardbevingen, de toepassing van gesteenten in bouwkunde en de gesteentencyclus aan bod. In de collectiekamer ontdekken de leerlingen de verscheidenheid aan mineralen. Met doe-activiteiten bestuderen ze de verschillende eigenschappen (vorm, kleur, hardheid, magnetisme of breukvlakken). In de schatkamer wachten de edelstenen en ook de fluorescerende mineralen zijn zeker het ontdekken waard.
 

De tijdschaal met de evolutie van het leven op aarde vormt de inleiding op het thema. Wat zijn de kenmerken van zoogdieren en waarin verschillen ze van reptielen. De evolutie van het paard wordt bekeken.
Daarna worden mammoet, holenbeer, wolharige neushoorn, oeros en reuzenhert besproken.
 
Op zoek naar de eerste mensen
We zoeken de plaats van de mens in het dierenrijk en achterhalen zo de typisch menselijke kenmerken.
Na de Ramapithecus en de Australopithecus komt de eerste echte mens, de homo habilis aan bod.
Daarna wordt ook de homo erectus, de Neanderthaler en de moderne mens besproken.
 
Bewegen
De stelsels die een rol spelen bij het kunnen bewegen, worden onder de loupe genomen. Het skelet wordt uitgebreid bestudeerd. De spieren en het zenuwstelsel wordt bondiger besproken.
 
Bloed en bloedsomloop
De samenstelling en de functie van het bloed en de kenmerken van de bloedsomloop worden belicht aan de hand van tekeningen en een videofilm. 
 
Ademen en verteren
Hier wordt besproken welke weg de ingeademde lucht en het voedsel aflegt.
Ook welke processen er spelen.
 
De zee
Powerpoint waarin leerlingen kennis maken met wormen, weekdieren, holtedieren, schaaldieren, stekelhuidigen, vissen en vogels die aan onze kust voorkomen.
 
Uilen
In het museum zijn alle uilensoorten die in België voorkomen, behalve de ruigpootuil en de oehoe, aanwezig. De kerkuil, de bosuil en de steenuil zitten ook in afzonderlijke diorama's. De collectie vormt het uitgangspunt om deze dieren te bespreken.
 
Roofvogels
Via proefjes ontdekken de kinderen de kenmerken van roofvogels.
 
Dieren bewegen
Dieren verplaatsen zich om voedsel te vinden, om bij soortgenoten te zijn of om te vluchten bij gevaar.
Het voortbewegen kan op heel uiteenlopende manieren gebeuren: kruipen, vliegen, lopen, fladderen of zwemmen. De collectie dient als uitgangspunt om dit thema te bespreken.
 
'k Zag 2 beren...
Interactieve tentoonstelling waar kinderen eerst zelf op ontdekking gaan. Nadien worden thema's als verschil tussen man en vrouw, puberteit, vrijen, ontwikkeling van de baby, veilig vrijen,... besproken. Ook aan weerbaarheid wordt aandacht geschonken.
 
Filosoferen
Dit gebeurt in een zaal van het museum. Er wordt een link gelegd tussen de inhoud van de zaal en datgene waarover gefilosofeerd wordt.

Dicht en Schrijf...gedichten doorheen het Huis
De natuur is een wondere wereld vol bizarre, mooie, ongelofelijke schepsels. De stoere dino’s en de breekbare vleugels van de vlinders. De enorme variatie aan schelpen en vogels. Het wonderlijke leven is soms nauwelijks onder woorden te brengen. Laat nu juist dat het doel zijn van de nieuwe poëzie route in De wereld van Kina: het Huis.

Tijdens de tocht door het museum zullen niet alleen de dieren maar ook de gedichten je betoveren. Al snel merk je dat poëzie niet alleen over de maan en de liefde gaat. Ook over slakken en krokodillen is er ooit iets moois geschreven. Het blijft niet alleen bij lezen natuurlijk. Je krijgt opdrachtjes waardoor je zelf aan het schrijven gaat. Het begin is niet zo moeilijk maar je fantasie tegenhouden en stoppen met schrijven  is een andere verhaal. Breng je ganzenveer, potlood of mooiste pen mee en laat de dichter in je los.
Prijs voor het invulboekje: €0,50
 
Afvalquiz
De klas wordt in groepjes verdeeld. De quizmaster stelt meerkeuzevragen en telkens een groep juist antwoordt mogen ze een stukje afval in de juiste afvalbak deponeren. Doel? Om ter snelst alle afval kwijtspelen.
 


RESERVEREN kan via kinahuis@stad.gent of telefonisch: 09/244 73 73
De gids is gratis.
Voor een taak of workshop rekenen we een minimale prijs.
© Stad Gent 2018
De wereld van Kina: het Huis,
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent